CZ | EN

ISPO - Mezinárodní organizace pro protetiku a ortotiku

International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) je mezinárodní organizace s mezioborovým zaměřením, která sdružuje osoby s profesionálním zájmem o praxi, vzdělávací a výzkumné aspekty protetiky, ortotiky, rehabilitačního inženýrství a souvisejících oblastí.

ISPO bylo založeno roku 1970 v Kodani skupinou chirurgických lékařů, ortopedických a protetických techniků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a inženýrů s cílem zdokonalování péče o osoby s neuromuskulárními a skeletárními poruchami. ISPO má v současnosti přes 2500 členů ze 75 zemí světa. Je-li v dané zemi nebo regionu alespoň 5 členů ISPO, mohou tito členové vytvořit Národní členskou společnost ISPO. Tato národní sdružení byla založena již v 35 zemích.

Ve stanovách ISPO je určen základní cíl organizace - vysoká kvalita poskytované péče. Dosažení tohoto cíle realizuje ISPO následujícími činnostmi:

  • působí jako mezinárodní poradní orgán pro ostatní národní a mezinárodní organizace, vyhledává, provádí a koordinuje optimální využití zdrojů v oboru
  • představuje zdroj pro výměnu informací - vydávání odborného časopisu, organizování seminářů, kurzů a konferencí
  • provádí a podporuje výzkum a vývoj
  • podporuje a koordinuje vzdělávání a získávání nových poznatků všech pracovníků v oboru
  • provádí a podporuje aktivity pro všechny, kteří jsou zodpovědni za péči o pacienty
  • podporuje projekty, které zvyšují úroveň standardních postupů a to vývojem odpovídajících mezinárodních norem

Členství v ISPO může být individuální nebo kolektivní. Individuálním členem ISPO může být každý, kdo se zabývá protetikou, ortotikou nebo rehabilitačním inženýrstvím a to v oblasti výzkumu, vzdělávání, klinické praxe nebo jiné odpovídající činnosti. Kolektivním členem se může stát univerzita, výzkumné středisko, klinické pracoviště nebo jiná asociace.

ISPO vydává 3x ročně odborný časopis s názvem Prosthetics and Orthotics International. Jedenkrát za 3 roky pořádá tato organizace světový kongres ISPO. Poslední kongres byl v roce 2004 v Hong Kongu.

Kontaktní adresa:

International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO)
22-24 Rue du Luxembourg
B-1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 (2) 213.13.79
Fax: +32 (2) 213.13.13

www.ispoint.org
ispo@ispoint.org

^ nahoru

OVX - web a marketing
        www.ovx.cz