CZ | EN

Orgány


Výbor ISPO ČR

Předseda:
Prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

Místopředseda:
MUDr. Petr Krawczyk
T.O. OSTRAVA - PROTEOR spol. s r.o.

Tajemník:
Mgr. Zdeněk Svoboda, PhD.
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
svoboda@ispo.cz

Pokladník:
Ing. Pavel Burián
T.O. OSTRAVA - PROTEOR spol. s r.o.

Členové:
Ing. Jiří Rosický, CSc.
ING corporation, s.r.o. - Ortopedická protetika Frýdek-Místek


Odborné sekce:

 • organizační
 • vzdělávací a výzkumná činnost
 • standardizace postupů

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se koná jednou ročně a její program zahrnuje:

 • projednání zpráv o činnosti a hospodaření
 • projednání a případně úpravu znění Stanov ISPO ČR
 • projednání připomínek a návrhů předložených výborem a členy ISPO ČR
 • volbu členů výboru ISPO ČR

^ nahoru

OVX - web a marketing
    www.ovx.cz